Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Ogłaszamy nabór na kurs „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”

Szczegółowe informacje
Format PDF

Witamy Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych (CDKM) w Lesznie!

Centrum Kształcenia ZDZ w Lesznie proponuje atrakcyjne warunki korzystania ze szkoleń i kursów dla pielęgniarek i położnych.

Zakład Doskonalenia Zawodowego jako organizacja szkoleniowa z wieloletnim doświadczeniem jest obecnie liderem w kształceniu ustawicznym osób dorosłych na terenie Wielkopolski. Naszą misją jest dostarczenie jak największemu gronu odbiorców możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zasięgiem działania obejmujemy całą Wielkopolskę. Obecnie Centrum Kształcenia w Lesznie planuje uruchomić w swojej siedzibie przy ul. Krótkiej 5, 64-100 Leszno kursy dla pielęgniarek i położnych.

Aktualnie bazując na programach i systemie szkolenia akredytowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, organizujemy szkolenia na specjalizacje i kursy specjalizacyjne, kwalifikacyjnespecjalistyczne dokształcające.

Serdecznie zapraszamy!

W związku z uruchomieniem systemu SMK – SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH – informujemy, że od 01 lipca 2017 roku, wszystkie zapisy na kursy dla pielęgniarek i położnych prowadzone przez naszą firmę, wymagają również rejestracji w SMK.

 

Instrukcja założenia konta
Format PDF

Jak zapisać się na kurs
Format PDF

Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do udziału w projekcie „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowe informacje o projekcie – zobacz

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach są zobowiązane do wypełnienia i dostarczenia w oryginale dokumentów zgłoszeniowych dostępnych pod adresem:

Dokumenty rekrutacyjne

dkm

Terminarz Leszno

Aktualne terminy kursów i cennik
Specjalizacje
Kursy kwalifikacyjne
Kursy specjalistyczne
Kursy dokształcające
Placówki stażowe zlokalizowane w pobliżu miejsca zamieszkania! Zapraszamy na szkolenia do naszych ośrodków, unikniesz wysokich kosztów dojazdu, zaoszczędzisz czas